Dla potrzebujących

Informacja dla rodziców, których dzieci potrzebują pomocy:

W e-mailu z prośbą o pomoc prosimy o:

 • Opis schorzenia, wiek dziecka, czego konkretnie Państwo
  potrzebujecie (lista potrzeb).
 • Skan orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Zdjęcie dziecka.
 • Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
  swoich danych osobowych lub/i osoby małoletniej którą
  reprezentuję przez TPD im. Marii Konopnickiej w celu realizacji
  działań Fundacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
  ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.
  926 z późn. zm.)”

Przypominamy, iż świadczymy tylko pomoc rzeczową.
Nie przekazujemy gotówki!

Menu